Brannbåten til Sandefjord Brann og Redning, ligger like nedenfor Scandic Hotellet i Sandefjord ved Color Line Brygga.