Hedrum kirkegård, godt Vedlikeholdt på hele kirkegården.