Revetal Senterets Toaletter ved Tønsberg, tror jeg må være det reneste både innenfor og utenfor bildet tatt. 8.9.20