Nytt ved Sandefjord Stasjon, Bøker til og bytte ta med en sett en tilbake i Telefon kiosk. :-)